Informácia pre účastníkov podujatia

Informácia pre účastníkov podujatia Kaufland Winter Games

Brány Národného futbalového štadióna v Bratislave budú pre divákov otvorené 1,5 hod pred oficiálnym začiatkom podujatia v daný kalendárny deň. 

Žiadame divákov aby vzhľadom na vykonávané bezpečnostné kontroly prišli k vstupným bránam podľa sektorov s dostatočným časovým predstihom, riadili sa pokynmi usporiadateľov a dodržiavali Organizačný a návštevný poriadok

Orientačný plán Národného futbalového štadióna.

Divákov čaká zaujímavý sprievodný kultúrny program

Keďže na hokejové zápasy sa chystajú fanúšikovia českých klubov a samozrejme aj hokejoví priaznivci z rôznych častí Slovenska, dovoľujeme si vás požiadať, aby ste pri individuálnej doprave využívali nami odporúčané parkoviská. V tejto mape sú zaznamenané širšie vzťahy.

Upozorňujeme divákov, že na Národnom futbalovom štadióne je možné v bufetoch platiť iba bezhotovostne.

NFS Mapa parkovania
NFS Mapa parkovania
NFS Orentacny plan
NFS Orentacny plan